ČIŠĆENJE, PRANJE I DEZINFEKCIJA VENTILACIJSKIH I KLIMATIZACIJSKIH SUSTAVA

Kvalitetom usluga koju pružamo našim klijentima na području sanitarne zaštite u proteklih 15 godina prometnuli smo se u sam vrh tvrtki iz naše branše.

Jedna od važnih djelatnosti u našem programu je održavanje - čišćenje i dezinfekciju klimatizacijskih i ventilacijskih sustava u ugostiteljstvu, uredskim prostorima, trgovačkim lancima, prehrambenoj i drugim industrijama.

Prilikom izvodenja poslova posebnu pažnju poklanjamo zaštiti proizvoda i imovine naših klijenata.

Posebnu pažnju poklanjamo ekologiji te smo se, kao i u poslovima sanitarne zaštite, opredijelili za isključivo ekološke preparate, kao i za ekološko zbrinjavanje zamijenjenih filtera.

Prije pristupanju izvodenju radova obavlja se dogovor sa Naručiteljem usluge za termin izlaska radnog tima, a po završetku radnog vremena kako se ne bi remetili redovni radni procesi.

U usluge čišćenja i održavanja ubrajamo:

• 
kemijsko čišćenje ventilacijskih kanala klimatizacijskih sustava, komora, ventilatora, filtera, prigušivača za sve sustave ventilacije, klimatizacije i grijanja.
• 
kemijsko čišćenje kuhinjskih napa i u industrijske opreme specijalnim otapalima.
• 
dezinfekcija klimatizacijskih i ventilacijskih sustava za što imamo potrebna odobrenja i rjesenja Ministarstva zdravstva.
• 
dobava i zamjena filtera.

Osim poznatih metoda poslove čišćenja klima i ventilacijskih sustava provodimo i tehnologijom suhog leda, te čišćenje pomocu robota.

Svaki postupak čišćenja započinje inspekcijskim pregledom horizontalnih kanala pomoću inspekcijskog robota na koji je postavljena digitalna kamera koja projicira sliku na monitor, te vertikalnih kanala pomoću mikro kamere ugradene u crijevo otporno na vanjske utjecaje (vlaga, nečistoće). Isti pregled vrši se i nakon izvršenog čišćenja. Sve videno bilježi se na hard disk i predaje se stranci na uvid.

Sve poslove izvodimo s dužnom pažnjom prema imovini naručitelja i zdravlju zaposlenih i u vrijeme kada se ne ometa redovito poslovanje a u skladu sa:

•  zakonom o zaštiti od požara (NN 58/93, 92/10)
•  zakonom o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 75/09)
•  zakonom o normizaciji (NN 55/96, 163/03)
•  zakonom o sanitarnoj inspekciji (113/08)
•  pravilnikom o tehničkim normativima za ventilacijske i klimatizacijske sustave (SL 38/89, 69/97)
•  pravilnikom o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata (NN 100/99)


Po zavrsetku obavljenih radova dostavljamo Izvješće o izvršenim radovima za potrebe inspekcijskih službi, a po potrebi osiguravamo i Atest.

 

KONTAKT INFORMACIJE

Kamiks eko d.o.o.
za usluge i trgovinu


Franje Puškarića 18
10 250 Zagreb, Hrvatska

Telefon: + 385 1 653 0052
Fax: + 385 1 653 0059
E-mail: info@kamiks-eko.hr