Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija (DDD)

VAŽNOST DDD-a U HACCP-u

U zadnje se vrijeme u raznim oblicima industrije primjenjuju sve određeniji i agresivniji pristupi sigurnosti kvalitete proizvoda, a što je najočitije u prehrambenoj industriji. Znanstveni je utjecaj u toj grani industrije u zadnje vrijeme odigrao jako veliku ulogu koja je rezultirala programom pod nazivom HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).

HACCP program postao je obvezatan u prehrambenoj industriji. Prema HACCP-u, za postizanje osnovnih sanitarnih uvjeta u proizvodnji, svaka tvornica mora prihvatiti i primijenjivati pisani plan 'Standardna sanitarna operativna procedura' poznatiji kao SSOP. Njime se želi postići ispravno okruženje oko procesa priprave namirnica. Primjena SSOP-a smatra se uvodom u razvoj sigurnosnog sustava u proizvodnji hrane utemeljenog na principima HACCP-a. SSOP određuje praksu u proizvodnji kojom se postiže zadovoljavajuća razina higijene i poduzimaju mjere za sprječavanjem svake mogućnosti kontaminacije hrane.

Smisao uvođenja i instaliranja SSOP-a jest maksimalna zaštita proizvoda od kontaminacije mikrobima, kemikalijama i fizičkim opasnostima. Poseban se naglasak stavlja na stroge i efikasne primjene mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD), što je ostavilo velik utjecaj na DDD poduzeća koja se moraju prilagoditi strožim uvjetima i zahtjevima, te se modernizirati u svim segmentima svoga rada. Kako je HACCP-om utvrđeno da mikroorganizmi, insekti i glodavci predstavljaju znatnu opasnost po sigurnost proizvoda, tako se zahtijevalo i poduzimanje strožih mjera prema tim organizmima. Tu proizlazi nužnost da DDD tvrtke i tvrtke naručitelja DDD usluga odrede programe i mjere potrebne za uspješnost HACCP sustava.

Tvrtka Kamiks eko uspjela je primijeniti sve uvjete i zahtjeve u svim segmentima svoga poslovanja. Kako bi se zadovoljile ove mjere, pristupilo se zapošljavanju i odabiru isključivo stručnih djelatnika koji su svojim znanjem i sposobnostima osigurali ozbiljnost pristupa najsloženijim zadacima.

Drugi korak prilagođavanju novim uvjetima, efikasno je praćenje svakog novog zadatka (posla) i problematike koja je vezana uz njega ili koja se u nekom trenutku može pojaviti. U želji za izbjegavanjem takvih situacija, menadžment tvrtke Kamiks eko, u suradnji s odgovornom osobom naručitelja DDD usluga, donosi godišnji Plan DDD usluga kao sastavnim dijelom SSOP-a tog istog naručitelja. Uz provođenje prihvaćenog Plana, tvrtka Kamiks eko osigurava kontinuirano praćenje i promatranje situacije na terenu, te efikasno prilagođavanje na svaku promjenu.

Sposobni menadžment i stručni djelatnici tvrtke Kamiks eko važan su čimbenik u realizaciji naprednog programa koji HACCP zahtijeva. Napredni program tvrtke Kamiks eko podrazumijeva usvajanje najnovijih dostignuća u DDD-u i ponudu usluga na razini višoj od tražene. U njega su uključene i opcije traženja strožih "ekoloških metoda" rješavanja problema, uporaba određenih ciljanih skupina pesticida radi smanjenja količine njihovih ostataka u okolišu - ekološka orijentacija i na koncu, posebna individualizirana primjena u pojedinim dijelovima tvornice naručitelja DDD usluga.

Primjenom "ekoloških metoda" UV-dezinfekcije i UV-dezinsekcije uspostavili smo mehanizam kontinuiranog 24-satnog djelovanja u segmentima dezinfekcije pitkih i otpadnih voda, dezinfekcije radnih površina i zraka, te dezinsekciji i kontroli letećih insekata u pogonima i skladištima.

HACCP pruža puno prednosti u osiguravanju ispravnosti namirnica, a u tvrtki Kamiks eko prihvatili smo ga kao mogućnost da se stručno usavršimo, dokažemo i na svom području izborimo kao vodeća tvrtka u segmentu DDD-a.

 

 

Dezinfekcija

Dezinfekcija podrazumijeva sve postupke koji dovode do uništavanja patogenih mikroorganizama. Metode dezinfekcije mogu biti fizičke, kemijske i biološke. Čišćenje i dezinfekcija površina u raznolikom spektru industrija (pogotovo prehrambene industrije) značajan je čimbenik pri kontroli bakterijskih i virusnih zagađenja. Opširnije ...

Deratizacija

Deratizacija je primjena bioloških, mehaničkih i kemijskih metoda i sredstava za uništavanje i suzbijanje glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti. Miševi, a pogotovo štakori, mogu na čovjeka prenijeti uzročnike raznih zaraznih bolesti. Opširnije ...

Dezinsekcija

Dezinsekcija je primjena fizikalnih ili kemijskih metoda i sredstava za uništavanje insekata, odnosno, člankonožaca (arthropoda) koji mogu uzrokovati bolesti, prenijeti uzročnike zaraznih bolesti ili su mogući vektori bolesti životinja. Opširnije ...

DDD stručni kadar
Velik stupanj sigurnosti postižemo zapošljavanjem isključivo stručnog, profesionalnog kadra koji posjeduje specijaliziranu stručnu izobrazbu za sve uslužne djelatnosti koje tvrtka pruža. Opširnije ...